Babypraat!

De woordenschat van je peuter groeit snel aan. Een peuter van 22 maanden kan gemiddeld al 20 woorden zeggen. In de komende maanden zal je kleintje steeds moeilijkere woorden willen gebruiken – zoals octopus en helikopter. Dit kan zorgen voor enkele grappige uitspraken. Het maakt allemaal deel uit van het leren praten.  

Als je naar delen van je lichaam wijst, zal je peuter de meeste lichaamsdelen kunnen benoemen. Je kunt dan vragen stellen, zoals ‘waar zijn je voeten?’, en je peuter kan dan meestal het juiste lichaamsdeel aanwijzen. 

Binnenkort zal je kleintje al enkele woorden aan mekaar rijgen in een zin. Eenvoudige zinnetjes eerst, zoals ‘Mama, spelen?”. Maar voor je het weet, zal hij voluit beginnen praten!

Je peuter probeert jouw zinnen vaak na te zeggen en jouw intonatie na te doen. Dit kan heel grappig zijn, bijvoorbeeld wanneer je peuter zich plots omdraait en zegt ‘Mag niet, mama!’. Let erop dat je niet vloekt in het bijzijn van je kleintje, want dit zijn dikwijls de eerste woorden die ze zonder probleem aanleren!

Net zoals wanneer jij een nieuwe taal leert, zal je peuter veel meer begrijpen dan wat ze zelf al kunnen zeggen. Dit is heel leuk voor jou, want nu kun je al conversaties voeren met je kleintje waarbij je weet dat hij je verstaat. Het kan echter ook frustrerend zijn voor je peuter wanneer hij iets duidelijk wilt maken en het nog niet kan uitdrukken in woorden. 

Wees extra geduldig en neem de tijd om iets uit te leggen. Voordien moest je nooit iets uitleggen, maar nu zal je peuter willen weten waarom hij in de autostoel moet, of waarom hij in de buggy moet. Hij zal vaak vragen ‘Waarom?’. Dus, praat veel tegen je peuter en leg uit wat je aan het doen bent.

De kunst van het luisteren is al even belangrijk als praten. De meeste peuters vinden het heel leuk als je hen iets voorleest. Boeken waarin vaak dezelfde zin herhaald wordt, kunnen je peuter helpen met het aanleren van de taal. En die boekjes kunnen zelfs leuk zijn voor jou om te lezen!

‘Neen’ leren zeggen

Wanneer je peuter de taal steeds beter beheerst, zal hij ook meer aan jou beginnen vragen. Je zal dus moeten leren om vaker ‘neen’ te zeggen. Dit kan vermoeiend zijn voor jou, vooral wanneer je peuter blijft aandringen. Soms is de verleiding groot om gewoon toe te geven en ‘ja’ te zeggen. Maar ‘neen’ leren zeggen tegen je peuter is belangrijk voor de ontwikkeling van je peuter. 

Net zoals vele andere zaken die je geleerd hebt in de laatste 22 maanden, is ‘neen’ zeggen iets dat je moet leren. Zorg dat je zelfzeker klinkt en misschien zelfs een beetje lachend reageert. Uit de toon van je stem moet blijken hoe overtuigd je bent dat je niet zal toegeven. Als je hier moeite mee hebt, moet je je gewoon inbeelden dat je peuter je vraagt of hij met je auto mag rijden, en reageer op dezelfde manier als dat je op die vraag zou reageren!

Tips om je peuter te helpen praten

Praat tegen je peuter!
Praten begint met luisteren – hoe meer woorden je peuter hoort, hoe meer hij zelf zal willen praten. Stel vragen en geef je peuter de tijd om te antwoorden. Tot nu toe was jij diegene die beslissingen maakt. Je peuter kan nu leren dat hij door te praten ook duidelijk kan maken wat hij wilt. Vermijd dat je zijn zinnen voor hem afmaakt, en wees geduldig.  

Geen babypraat meer
Het is tijd om de babypraat achterwege te laten en volle zinnen te gebruiken wanneer je tegen je peuter praat. Hoewel je nog niet tegen je peuter kunt praten als tegen een volwassene, begin je best toch al moeilijkere zinnen te gebruiken. 

Liedjes
Samen liedjes zingen is een fantastische manier om je peuter aan te moedigen om woorden te gebruiken. In het begin imiteert je peuter misschien gewoon de klanken, maar langzaamaan zal hij de tekst van het liedje beginnen meezingen. 

Lichaamstaal ontcijferen
Zelfs als je het taaltje van je peuter nog niet begrijpt, kun je proberen om te ontcijferen wat hij je wilt vertellen door te kijken naar zijn lichaamstaal of de situatie. Dan kun je raden wat hij wilt door eenvoudige vragen te stellen, zoals ‘wil je nu met de autootjes spelen?’. Het feit dat je kind zijn doel bereikt door middel van woorden is een enorme prestatie en zal hem aanmoedigen om dit nog meer te doen.

TOP